Hiljade zvezda iznad Hongkonga

Prijalo joj je Brendino poverenje.
- Ako neko nešto samo nagovesti, pošalji ga meni - stisnutih pesnica, Ćcd Stoun je stajao u vratima.
- Ukoliko je u pitanju žena, ja ću se za nju pobrinuti - dodala je Brenda. - A sad, idi da se presvućeš. Gosti će poćeti da pristižu.
- Sirotica - čula je Čeda dok se udaljavala stepeništem. - Tog Šina bih najradije zadavio.
- Tip je monstrum - saglasila se Brcnda.
- Kako baš njoj to da se desi...
- Ali promenila se - primetio je Čed.
- Jedva sam je jučc prepoznao na aerodromu.
- Možda se fizički promenila. ali u duši je i dalje naša mala Felon.
Brenda je bila pet godina starija, ali gotovo za glavu niža od Felon. Otkad se Felonin otac oženio Brendinom majkom i obe ih doveo u kuću, Brenda je preuzela brigu u svojoj maloj sestri. Zapravo, njih dve nisu bile u krvnom srodstvu, ali su se volele kao sestre i često su bile upućene jedna na drugu jer je Džon malo vremena provodio u kući a Ana se trudila da privuče pažnju muškaraca.
Dok se tuširala, Felon se u mislima vratila u prošlost Pitala se kako bi se sve završilo s Voltom da se Stivcn Roberts nije umešao. A onda se setila situacije u Australiji. Setila se novinskog članka i fotografija smetene gospode Šin u žutoj štampi, razočarane gospođice Brajton i besnog Vorena Šina. Povremeno ju je zvao telefonom pokušavajući da je ulagivanjem ili naređenjem natera da se vrati na posao i da se pretvara kao da se ništa nije dogodilo.
Felon ništa loš« nije učinila. Znala je to, a ipak je povredila mnoge jer je bila naivna i lakoverna. Pogrešno je shvatila situaciju i izgubila je posao. Zato je pobegla
kući - da izbegne novinare 1 radoznalost. Mrzcla je da bude u centru patnje a novinari su je proganjali.
Odbacila je te teške misli i zagledala se u svoj odraz u ogledalu. Tokom boravka u Australiji izgradila je elegantni imidž ali, kao što je njena sestra to odmah shvatila - bio je to samo imidž.
Uvek jc bila mršava, ali poslednjih nekoliko ncdclja ostavilo je trag na njpi i de (ovala jc ranjivo. Imala je tamnoplave oči i dugu, tamnu kosu. Obukla je crno-belu suknju i crni top.
Iz prizemlja su se ćuli glasovi, gosti su počeli da pristižu. Felon jc nesigurno silazila stepenicama jer ju jc sve podsećalo na metež u Australiji. Čim jc pritisak postao neizdržljiv, došla jc kući. Nadala se da će naći podršku medu ljudima koje poznaje od detinjstva.
- Mala Felon će uskoro sići - čula jc glas svoje sestre.
- Mala Felon? - ukočila sc kada jc prepoznala taj glas. - Sećam se visoke devojke koja nije znala šta će sa sobom pa je prosipala piće ljudima u krilo. Pitam se da li je tako privukla pažnju Vorena šina?
- Ne budi bezobrazan. Slivene - odbrusila mu je Brenda. - Covek je iskoristio dete.
- Dete? Koliko joj je godina?
- Dvadeset dve, ali...
Felon se vratila uza stepenice i nije čula nastavak razgovora. A onda se zaustavila na pola puta. Nc! Prkosno jc podigla brada Neće sc izolovati od ljudi zbog strašnog događaja u Australiji! Samo ioi treba vremena da to prebrodi.
Stiven Roberts!
Mislila jc da sc on odavno odselio ili oženio kao većina Brcndinih prijatelja. Mada... Stiven je bio zakleti neženja. Čudno da su Čed i on još uvek prijatelji.

hiljade zvezda

Sending
User Review
2.5 (2 votes)

Komentariši

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.