Šeron Braun je posle vožnje autobusom koja je trajala četiri časa stigla oko pođne