Vlak se polako približavao Windsoru. Iako stanica nije bila raščišćena kao što je to