Princ Zahir bin Kaliti al Muntasir hitao je krupnim koracima hodnicima palate prema privatnim odajama