Obradovana uspehom, rumenih obraza okrenula se prema mladiću, spremna da ugleda Tima Fogartija, konjušara