Adam je laganim korakom prošao kroz restoran i izašao na terasu koja je bila