Izgledalo je kao da je džombasti, užareni put bio nepregledan. Presecao je pustinju, u