Put na posao je trajao nekih pola sata i Kristina se obiĉno zabavljala čitajući