Melisa je neopisivo patila za čovekom kojeg je volela i sa kojim je bila