Diskretno je posmatrao mladu, plavokosu devojku koja je sedela u taksiju pored njega. Ona je