Iako je bila na ovo pripravna, Kalera Martin se trgnula kada su se vrata