Lana Borovich odloži pladanj koji je imala u ruci. Pogledom je prešla po bašti.