Zaključila je da ima oko trideset pet godina, barem pet godina više od nje,