Njeno razmišljanje je prekinuo nečiji dubok, prodoran, melodičan i veoma prijatan glas. Mahinalno je pogledala