Stajala je mirno, u senci vrta, sa napola pojedenom jabukom u ruci i gledala kako