“Ne mogu da te zaboravim. Svakog momenta mislim na tebe. Vidim te pred sobom,