Uronjena u mirisnu paru, kose skupljene pod kapom za kupanje, Caroline Cliburn izležavala se u