Dok se lagano kretala dugim hodnikom do svoje kancelarije, kolege su joj upućivale mnoštvo