Brižit je privlačila poglede muškaraca na svakom koraku. Njena pojava nikada nije prolazila nezapaženo,