Terens Henderson je mirno sedeo u salonu čekajući da se pojavi Eva. Vrata su