Princeza Natalija iznenađeno pogleda svoju majku. Hladni međuton u njenom glasu ni najmanje se