Ah, Amira! Sve bi dao kada bi mogao da boluje umesto nje. Kako je