Svojim svetlozelenim oĉima koje su se sijale zbog napora da budu na silu otvorene,