Filipa je upravo završavala sa pakovanjem svojih stvari koje je trajalo čitav dan. Zatvorila