- Gospodine Estrada, znam da je u našem poslu neuobičajeno da trošimo vreme na