Nesvesno je odmahnula glavom videvši Saru kako se naginje prema Džetru, pružajući mu tako