Melisa je sedela u svojoj kancelariji i sredjivala papire na stolu, kada joj je