- Sve je jedno u vezi sa drugim... - razmišljala je naglas, udobno sklupčana