Brigita Šuman je držala u ruci čašu, mada joj nije bilo ni do pića,