Istog dana, Šajen je donela odluku, izuzetno bolnu, ali jedinu moguću: napustiće Velingtonove. I