"Tada još nije. Oh, uzimao je sve žene koje su mu se bacale oko