Merrion Palmer dugogodišnja je ljubavnica uglednog suca. Iako njihova veza traje sedam  godina i