Loše stvari uvijek se događaju noću. Usred noći, Gillianina je majka umrla boreći se