Zabacila je glavu, i ponosno se ispravila. Ona nije znala sto znaci naici na prepreku,