Ana se svesno držala po strani, svesrdno se nadajući da će opuštenim izrazom lica