- Kako mogu da vam pomognem? Kara je netremice gledala u najtamnije oči koje