- Mora postojati neki brod! - progovori ona, ali tako kao da razgovara sama