Vrata su bila otključana. Zastala je jer je čula prigušene šumove na spratu. Teški,