Bila je besna na sebe. Stegla je olovku divljačkom snagom, čekajući trenutak kada će