Iako nije mogao da porekne da je Damijen postao mnogo srećniji od kako se