Pogled joj skliznu prema izvoru glasa i prvo ugleda duge noge u maslinastozelenim pantalonama. Pogledala