Betani Danmor je, po ko zna koji put, pogledala na sat i duboko uzdahnula.