Mark je namerno pošao zaobilaznim putem. Njen muž će sigurno morati malo duže da