Ne otvarajući oči, ispružio je ruku pokušavajući da na drugoj strani kreveta pronađe Dakotinu