Zar ta mala, anonimna, nikakva... da joj preotme glavnu ulogu! A baš je sve