Kako li je sada, u ovo sumorno godišnje doba, na Kajmanskim ostrvima? Džulijet je