U stvari, postojala je žena koja mu je u poslednje vreme okupirala misli. Mada