Stephan me gledao otvorenih usta. Ali čak i kad je gledao tako glupo kao