- Otvoreno je! - uzviknula je Marsa Heris. začuvši da se oglasilo zvono sa