Beta je umorno pogledala na pult ispred sebe. Pokazala je mušteriji sve knjige koje